Wótpisanje Slěpjańskego słownego archiwa dr. Hynca Rychtarja

Slěpem narodźony slawist dr. Hync Rychtaŕ jo wót lěta 1978 zestajił kartaju Slěpjańskeje leksiki. Jo zběrał słowoskład Slěpjańskeje serbšćiny ho tom casu, dyž su Slěpjańske ludźe hužywali swóju serbsku maćerinu rěc jěšći šedny dźeń. Ten njepublicěrowany słowny archiw wótbłyšćujo z tym wjeliki spektrum rěcanego dialekta. 

Hync Rychtaŕ jo ćirědował słowam pokazki na dalšu leksiku, ćirownał je ze zapisami ho znatych historiskich słownickach a ćipisał gramatiske informacije a ćikładowe sady. Z tym jo jogo słowny archiw jenorazowe žgrědło za ćeslědźenje, dokumentaciju a zdźeržanje Slěpjańskeje serbšćiny, kótera jo jare mócnje hobgrozona.

Do tych tśoch kartajowych kašćikow su alfabetiski zarědowane 4.500 kortki, a te su popisane na hobyma bokoma. Nadawk a cil jo, tu zběrku słowow ćenjesć do formata, z kóterymž budźo móžno ćepytowanje Rychtarjowego archiwa z pomocu kompjutera. Hužytk njebudźo jeno zawěsćenje togo wažnego dokumenta, ale z digitalizěrowanym rěcnym archiwom budźotej dialektalna leksika a hobšyrne informacije ho slěpjańšćinje za kuždogo ćistupnej.

SB slěpjańšćina – Schleifer Sorbisch DEDeutsch – němski