Słownik

How jo ćistup k iniciatiwje slepjanski.de. “Šycko, což how namakaćo, su jeno słowa. Te pak su wósebne, ćetož štamuje ze Slěpjańskich tekstow. Zezběrane drogotki móš pytać w słowniku a lazować w sadach, z frejdu huknyć a pótn šwarnje pójedać.” 

 Toć pójćo nutś!

SB slěpjańšćina – Schleifer Sorbisch DEDeutsch – němski