Muzikaliske jastrowne póstrowy towaristwa Kólesko


Fotos: Gerald Šejn

 

Winšujomy wam žognowane a wjesołe jastry.

„W swětle jastrownego słuńca dostawaje pótajnstwa zemje druge swětło.“ 
(Friedrich von Bodelschwingh)Mitwirkende

interprety::Anke Fischer, Carolin Markowski, Elvira Hantšo, Juliana Kaulfürstowa, Uwe Hermaš, Gerald Šejn
widejo a stśiganje:Gerald Šejn
gładźarnica:Elvira Hantšo
warianta burskeje drasty:namšowa drasta gólicow a žeńskich w pasionskem casu
jastrowna baseń:dr. Hync Rychtaŕ (1997); němski: Juliana Kaulfürstowa
SB slěpjańšćina – Schleifer Sorbisch DEDeutsch – němski