Muzikaliske gódowne póstrowy towaristwa Kólesko


Winšujomy Wam žognowane a rjane gódy. 
Měr a wjesele gódowneje powjesći bydź to cyłe ćiduce lěto z Wami.Mitwirkende

interprety:Anke Fischer, Carolin Markowski, Elvira Hantšo, Juliana Kaulfürstowa, Uwe Hermaš, Gerald Šejn
widejo a stśiganje:Gerald Šejn
gładźarnica:Elvira Hantšo
warianta burskeje drasty:namšowa drasta žeńskich prjeni gódowny swědźeń
gódowna baseń:Hanzo Hantšo-Hano, 24. Dezember 1896

Presseartikel zum Projekt (Sb)

Nejrjańšy gódowny póstrow

Nowy casnik18. měrc 2021

SB slěpjańšćina – Schleifer Sorbisch DEDeutsch – němski